Privacy & Security Consultancy

De Europese Privacywetgeving AVG (in het Engels: GDPR) verplicht ons om zorgvuldiger over privacyproblemen na te denken en om te gaan. Privacy moet als het ware ‘by design’ in elke vezel van elk bedrijf aanwezig zijn. Hierbij gaat het niet alleen om de persoonsgegevens van uw klanten, maar ook van uw werknemers.

In mei 2018 is de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG daadwerkelijk gaan handhaven waarbij waarschuwingen en zelfs boetes tot 20% van de jaaromzet kunnen worden opgelegd. Bij een onverhoopt verlies van data zal de Autoriteit natuurlijk nagaan of er vooraf voldoende maatregelen waren getroffen om een datalek te voorkomen en of de gelekte data wel noodzakelijk was om te bezitten.

Wij kunnen u helpen bij het verzamelen en ordenen van gegevens teneinde uw Privacy en Security manifest op orde te krijgen. Maar ook als u bijvoorbeeld een nieuwe dienst wilt gaan ontwikkelen, kan een Privacy Impact Analyse noodzakelijk zijn. Wilt u meer weten hoe wij deze processen kunnen begeleiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De heer D.A.M. Bogaards is geregistreerd als onze Functionaris Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wildcard SSL